Fəaliyyət | Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi

Xarici dil imtahanının təxmini strukturu

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə doktoranturaya qəbul üçün xarici dil imtahanının
TƏXMİNİ STRUKTURU

Oxuyub-anlama bloku (45 dəq.)

Mətnlərin sayı: 2 ədəd (biri 10, digəri 5 tapşırıq olmaqla)

Mətnlərin həcmi: 250-500 söz

Mətnlərin məzmunu:

  1. Elmi-kütləvi
  2. İctimai-informativ və s.

 

Dil bacarıqlarından istifadə bloku

1. Feilin məchul növü

2. Verilmiş cümləyə ekvivalent olan və ya əks mənalı cümlənin tapılması

3. Mətnin uyğun cümlə ilə tamamlanması

4. Mətnə uyğun olmayan cümlənin tapılması

5. Cümlənin qrammatik tamamlanması (bağlayıcı sözlərdən istifadə etməklə)

 

Dinləyib-anlama bloku (30 dəq.)

Mətnlərin sayı: 2 ədəd (hər biri 5 tapşırıq olmaqla)

Mətnlərin həcmi: 200-350 söz

Mətnlərin tipi:

  1. Monoloq
  2. Dialoq

 

Yazı bloku (60 dəq.)

2 tapşırıqdan ibarətdir:

  1. Dinlənilən mətnin parafraz edilməsi (həcmi 200-250 söz) və ya oxunulan parçanın xülasəsinin yazılması (həcmi 100-150 söz)
  2. Verilən cədvəlin (diaqramın, qrafikin və s.) təsvir edilməsi və ya müəyyən bir mövzuda məktubun (elektron poçtun, elanın, bildirişin, tezisin və s.) yazılması (həcmi 150-200 söz)