Fəaliyyət | Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi

Doktorant və dissertantlarımız

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə

 

Doktorantlar:

 

Həsənzadə Əkrəm Niyazi oğlu

5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə qiyabi təhsil alır.

Dissertasiya mövzusu:
“Aqrar sahədə innovasiya proseslərinin tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”
Elmi rəhbər:
i.e.d., professor Rəsul Balayev

Məmmədova Zöhrə Eldar qızı

5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə qiyabi təhsil alır

Dissertasiya mövzusu:
“Aqrar sahədə innovativ idarəetmə mexanizminin təkmilləşdirilməsi yolları”
Elmi rəhbər:
i.e.d. Vüsal Qasımlı

Muxdarova Çilənay Mətləb qızı

5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə qiyabi təhsil alır

Dissertasiya mövzusu:
“Aqrar sığorta mexanizminin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”
Elmi rəhbər:
i.e.d., professor Vahid Abbasov

Qasımlı Faiq Cavad oğlu

5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə qiyabi təhsil alır

Dissertasiya mövzusu:
Aqrar sahədə nəticəəsaslı monitorinq və qiymətləndirmə sisteminin formalaşdırılması”
Elmi rəhbər:
i.e.d., professor Rövşən Quliyev

 

Dissertantlar:

 

Əliyev Pərviz Fuad oğlu

5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə qiyabi təhsil alır

Dissertasiya mövzusu:
“Kənd təsərrüfatına dövlətin tənzimləyici təsirlərinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”
Elmi rəhbər:
i.e.d. Akif Vəliyev

Hacıyeva Səadət İntiqam qızı

5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə qiyabi təhsil alır

Dissertasiya mövzusu:
“Kənd təsərrüfatı məhsulları bazarının tənzimlənməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi”
Elmi rəhbər:
i.e.d. Ramil Hüseyn

Nağıbəyli Teymur Muxtar oğlu

5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə qiyabi təhsil alır

Dissertasiya mövzusu:
“Aqrar sahənin inkişafında dövlət-özəl tərəfdaşlığı mexanizminin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”
Elmi rəhbər:
i.e.d. Sevda Mikayılova

 

Elmlər doktoru proqramı üzrə:

 

Babayeva Vüsalə Musa qızı

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru. 5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə qiyabi təhsil alır

Dissertasiya mövzusu:
“Aqrar sahənin innovasiyalı inkişafının sürətləndirilməsinin təşkilati-iqtisadi problemləri”

Hacıyev Pərviz Yaqub oğlu

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru. 5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə qiyabi təhsil alır

Dissertasiya mövzusu:
“Azərbaycanın kənd təsərrüfatında məhsuldarlığa təsir edən parametrlərin ekonometrik təhlili və həssaslıq testlərinin müəyyənləşdirilməsi”

Quliyev Zakir Qəşəm oğlu

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru. 5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə qiyabi təhsil alır

Dissertasiya mövzusu:
“Kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı sənayesinin inkişafının iqtisadi problemləri”

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə

 

Doktorantlar:

 

Qədəşov Ayxan Arif oğlu

5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə qiyabi təhsil alır.

Dissertasiya mövzusu:
“Aqrar məhsulların ixrac mexanizminin rəqəmsal transformasiya əsasında təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”
Elmi rəhbər:
i.ü.e.d. Vusal Qasımlı

Mirzəyev Amid Əli oğlu

5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə qiyabi təhsil alır

Dissertasiya mövzusu:
“Aqrar siyasətə dair qərarların qəbulunda ictimai iştirakçılıq mexanizminin təkmilləşdirilməsi”
Elmi rəhbər:
i.ü.f.d. Firdovsi Fikrətzadə

 

Dissertantlar:

 

Məhəmmədli Məhəmmədəli Əliağa oğlu

5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə təhsil alır

Dissertasiya mövzusu:
“Kənd təsərrüfatının kredit resursları təminat sisteminin inkişaf istiqamətləri”
Elmi rəhbər:
i.ü.f.d. Vüsalə Babayeva

 

Elmlər doktoru proqramı üzrə:

 

Əbdülhəsənov Tural Tofiq oğlu

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru. 5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə qiyabi təhsil alır.

Dissertasiya mövzusu:
“Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatının istehsal resursları bazarının inkişaf problemləri”

Lətifova Esmira Nazim qızı

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru. 5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə qiyabi təhsil alır.

Dissertasiya mövzusu:
“Azərbaycanda heyvandarlığın iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi problemləri”
Elmi məsləhətçi:
i.ü.e.d., professor Rəsul Balayev

Sadıxov Ruslan Oqtay oğlu

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru. 5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə qiyabi təhsil alır.

Dissertasiya mövzusu:
“Kənd təsərrüfatında innovativ texnologiyaların tətbiqinin iqtisadi səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi problemləri”
Elmi məsləhətçi:
i.ü.e.d., professor Rövşən Quliyev

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə

 

Doktorantlar:

 

Məmmədova Könül Lətif qızı

5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə qiyabi təhsil alır.

Dissertasiya mövzusu:
“Torpaqların konsolidasiyasının təşkilati-iqtisadi mexanizmlərinin formalaşdırılması”
Elmi rəhbər:
i.ü.e.d. Akif Vəliyev

Cəfərov Sarvan Elxan oğlu

5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə qiyabi təhsil alır.

Dissertasiya mövzusu:
“Kənd təsərrüfatında biznes mühitinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”
Elmi rəhbər:
i.e.d., professor Həmzə Xəlilov

Kərimov Rəşad Şəmsəddin oğlu

5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə qiyabi təhsil alır.

Dissertasiya mövzusu:
“Aqrar sahədə kiçik və orta sahibkarlıq təsərrüfatlarının ixrac potensialının artırılması yolları”
Elmi rəhbər:
i.ü.e.d., dosent Ramil Hüseyn

 

Dissertantlar:

 

Rəşidov Elçin Sabir oğlu

5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə təhsil alır

Dissertasiya mövzusu:
“Aqrar sahədə investisiya mühitinin təkmilləşdirilməsi yolları”
Elmi rəhbər:
i.ü.f.d. Bağış Əhmədov

Hüseynov İlkin Qafur oğlu

5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə təhsil alır.

Dissertasiya mövzusu:
“Azərbaycanda toxumçuluğun dəyər zənciri üzrə inkişaf istiqamətləri”
Elmi rəhbər:
i.ü.f.d. Firdovsi Fikrətzadə

Alıyev Ramil Fəxrəddin oğlu

5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə təhsil alır.

Dissertasiya mövzusu:
“Kiçik fermerlərin maliyyə resursları ilə təminatının yaxşılaşdırılması istiqamətləri”
Elmi rəhbər:
i.ü.f.d. Firdovsi Fikrətzadə

Şirin Aygün Nəriman qızı

5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə təhsil alır.

Dissertasiya mövzusu:
“Aqrar sektorun qlobal dəyər zəncirinə inteqrasiyasının sürətləndirilməsi mexanizmləri (fındıq məhsulu timsalında)”
Elmi rəhbər:
i.ü.e.d., dosent Ramil Hüseyn

 

Elmlər doktoru proqramı üzrə:

Hüseynov Təhmasib Faiq oğlu

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru. 5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə qiyabi təhsil alır.

Dissertasiya mövzusu:
“Kənd təsərrüfatında dayanıqlı inkişafın dövlət tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”
Elmi məsləhətçi:
i.e.d., professor Həmzə Xəlilov

Məmmədova Müşfiqə Əjdər qızı

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru. 5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə qiyabi təhsil alır.

Dissertasiya mövzusu:
“Aqrar sahədə bazar infrastrukturunun inkişafının təşkilati-iqtisadi problemləri”

 

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə

 

Doktorantlar:

 

Həsənov Cavid Məmməd oğlu

5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə qiyabi təhsil alır.

Dissertasiya mövzusu:
“Azərbaycanda narçılıq sahəsinin dəyər zənciri üzrə inkişaf mexanizmləri- nin təkmilləşdirilməsi”
Elmi rəhbər:
i.ü.f.d. Firdovsi Fikrətzadə

Axundov Yusif Məmmədağa oğlu

5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə qiyabi təhsil alır.

Dissertasiya mövzusu:
“Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə ixracın strukturunun təkmilləşdirilməsi”
Elmi rəhbər:
i.e.d., professor Həmzə Xəlilov

Qafarlı Xaliq Əbülfəz oğlu

5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə əyani təhsil alır.

Dissertasiya mövzusu:
“Azərbaycanda aqrar sığorta sisteminin təkmilləşdirilməsi”
Elmi rəhbər:
i.ü.e.d. Akif Vəliyev

Səfərov Cəlal Nəsimi oğlu

5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə qiyabi təhsil alır.

Dissertasiya mövzusu:
“Azərbaycanın regionlarında kənd təsərrüfatı bazarlarının inkişaf istiqamətləri”
Elmi rəhbər:
i.ü.f.d. Eldar Quliyev

Səfərova Sona Balaqardaş qızı

5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə qiyabi təhsil alır.

Dissertasiya mövzusu:
“Aqrar sahədə bazar infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”
Elmi rəhbər:
i.ü.f.d. Müşfiqə Məmmədova

 

 

Dissertantlar:

 

Valehzadə Ühəyna Əlövsər qızı

5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə təhsil alır.

Dissertasiya mövzusu:
“Üzümçülük və şərabçılıq klasterlərinin inkişafı məsələləri”
Elmi rəhbər:
i.ü.f.d. Namiq Şalbuzov

Əsədov Rövşən Allahverdi oğlu

5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə təhsil alır.

Dissertasiya mövzusu:
“Azərbaycanda “yaşıl kənd təsərrüfatı”nın inkişafının prioritet istiqamətləri”
Elmi rəhbər:
i.ü.e.d., dosent Ramil Hüseyn

 

Elmlər doktoru proqramı üzrə:

 

Əhmədzadə Emin Nemət oğlu

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru. 5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə qiyabi təhsil alır.

Dissertasiya mövzusu:
“Kənd təsərrüfatı məhsullarının dəyər zəncirlərinin enerji səmərəliliyi əsasında inkişaf problemləri”

Abbasov Rasim Cavan oğlu

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru. 5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə qiyabi təhsil alır.

Dissertasiya mövzusu:
“Torpaq münasibətlərinin tənzimlənməsinin iqtisadi problemləri”
Elmi məsləhətçi:
i.ü.e.d., Akif Vəliyev

 

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə

 

Doktorantlar:

 

Əliyev Hasil Vahid oğlu

5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə qiyabi təhsil alır.

Dissertasiya mövzusu:
“Aqrar sahədə vergi tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi”
Elmi rəhbər:
i.ü.f.d. Firdovsi Fikrətzadə

Bayramov Anar Vidadi oğlu

5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə qiyabi təhsil alır.

Dissertasiya mövzusu:
“Kənd təsərrüfatı məhsulları bazarında rəqabət mühitinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”
Elmi rəhbər:
i.e.d., professor Həmzə Xəlilov

 

Elmlər doktoru proqramı üzrə:

Mikayılova Nurəngiz Yanvar qızı

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru. 5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə qiyabi təhsil alır.

Dissertasiya mövzusu:
“Aqrar sahədə istehsalın rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi problemləri”
Elmi məsləhətçi:
i.ü.e.d., dosent Ramil Hüseyn