Fəaliyyət | Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi

Doktorant və dissertantlarımız

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə

 

Doktorantlar:

 

Həsənzadə Əkrəm Niyazi oğlu

5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə qiyabi təhsil alır.

Dissertasiya mövzusu:
“Aqrar sahədə innovasiya proseslərinin tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”
Elmi rəhbər:
i.e.d., professor Rəsul Balayev

Məmmədova Zöhrə Eldar qızı

5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə qiyabi təhsil alır

Dissertasiya mövzusu:
“Aqrar sahədə innovativ idarəetmə mexanizminin təkmilləşdirilməsi yolları”
Elmi rəhbər:
i.e.d. Vüsal Qasımlı

Muxdarova Çilənay Mətləb qızı

5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə qiyabi təhsil alır

Dissertasiya mövzusu:
“Aqrar sığorta mexanizminin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”
Elmi rəhbər:
i.e.d., professor Vahid Abbasov

Qasımlı Faiq Cavad oğlu

5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə qiyabi təhsil alır

Dissertasiya mövzusu:
Aqrar sahədə nəticəəsaslı monitorinq və qiymətləndirmə sisteminin formalaşdırılması”
Elmi rəhbər:
i.e.d., professor Rövşən Quliyev

 

Dissertantlar:

 

Əliyev Pərviz Fuad oğlu

5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə qiyabi təhsil alır

Dissertasiya mövzusu:
“Kənd təsərrüfatına dövlətin tənzimləyici təsirlərinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”
Elmi rəhbər:
i.e.d. Akif Vəliyev

Hacıyeva Səadət İntiqam qızı

5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə qiyabi təhsil alır

Dissertasiya mövzusu:
“Kənd təsərrüfatı məhsulları bazarının tənzimlənməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi”
Elmi rəhbər:
i.e.d. Ramil Hüseyn

Nağıbəyli Teymur Muxtar oğlu

5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə qiyabi təhsil alır

Dissertasiya mövzusu:
“Aqrar sahənin inkişafında dövlət-özəl tərəfdaşlığı mexanizminin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”
Elmi rəhbər:
i.e.d. Sevda Mikayılova

 

Elmlər doktoru proqramı üzrə:

 

Babayeva Vüsalə Musa qızı

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru. 5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə qiyabi təhsil alır

Dissertasiya mövzusu:
“Aqrar sahənin innovasiyalı inkişafının sürətləndirilməsinin təşkilati-iqtisadi problemləri”

Hacıyev Pərviz Yaqub oğlu

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru. 5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə qiyabi təhsil alır

Dissertasiya mövzusu:
“Azərbaycanın kənd təsərrüfatında məhsuldarlığa təsir edən parametrlərin ekonometrik təhlili və həssaslıq testlərinin müəyyənləşdirilməsi”

Quliyev Zakir Qəşəm oğlu

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru. 5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə qiyabi təhsil alır

Dissertasiya mövzusu:
“Kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı sənayesinin inkişafının iqtisadi problemləri”

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə

Doktorantlar:

 • Mirzəyev Amid Əli oğlu
 • Qədəşov Ayxan Arif oğlu

 

Dissertantlar:

 • Məhəmmədli Məhəmmədəli Əliağa oğlu

 

Elmlər doktoru proqramı üzrə:

 • Əbdülhəsənov Tural Tofiq oğlu
 • Lətifova Esmira Nazim qızı
 • Sadıqov Ruslan Oqtay oğlu

 

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə

Doktorantlar:

 • Məmmədova Könül Lətif qızı
 • Cəfərov Sarvan Elxan oğlu
 • Kərimov Rəşad Şəmsəddin oğlu

 

Dissertantlar:

 • Rəşidov Elçin Sabir oğlu
 • Hüseynov İlkin Qafur oğlu
 • Alıyev Ramil Fəxrəddin oğlu
 • Şirin Aygün Nəriman qızı

 

Elmlər doktoru proqramı üzrə:

 • Məmmədova Müşfiqə Əjdər qızı
 • Hüseynov Təhmasib Faiq oğlu

 

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə

Doktorantlar:

 • Qafarlı Xaliq Əbülfəz oğlu (qiyabi)
 • Səfərova Sona Balaqardaş qızı (qiyabi)
 • Səfərov Cəlal Nəsimi oğlu (qiyabi)
 • Həsənov Cavid Məmməd oğlu (qiyabi)
 • Axundov Yusif Məmmədağa oğlu (qiyabi)

 

Dissertantlar:

 • Əsədov Rövşən Allahverdi oğlu
 • Valehzadə Ühəyna Əlövsət qızı

 

Elmlər doktoru proqramı üzrə:

 • Abbasov Rasim Cavan oğlu (qiyabi)
 • Əhmədzadə Emin Nemət oğlu (qiyabi)