Fəaliyyət | Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi

Fəaliyyət Hesabatı

AQRAR TƏDQİQATLAR MƏRKƏZİNİN 2019-CU İL ÜZRƏ FƏALİYYƏTINƏ DAİR
HESABAT

Yüklə

AQRAR TƏDQİQATLAR MƏRKƏZİNİN 2019-CU İL ÜZRƏ MALİYYƏ FƏALİYYƏTINƏ DAİR AUDİT HESABATI

Yüklə

AQRAR TƏDQİQATLAR MƏRKƏZİNİN 2020-Cİ İL ÜZRƏ FƏALİYYƏTINƏ DAİR
HESABAT

Yüklə

AQRAR TƏDQİQATLAR MƏRKƏZİNİN 2020-Cİ İL ÜZRƏ MALİYYƏ FƏALİYYƏTİNƏ DAİR HESABAT

Yüklə

AQRAR TƏDQİQATLAR MƏRKƏZİNİN 2021-Cİ İL ÜZRƏ FƏALİYYƏTINƏ DAİR
HESABAT

Yüklə

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin 2021-ci il üzrə maliyyə fəaliyyətinə dair
AUDİT HESABATI

Yüklə

AQRAR TƏDQİQATLAR MƏRKƏZİNİN 2022-Cİ İL ÜZRƏ FƏALİYYƏTINƏ DAİR
HESABAT

Yüklə

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin 2022-ci il üzrə maliyyə fəaliyyətinə dair
AUDİT HESABATI

Yüklə

AQRAR TƏDQİQATLAR MƏRKƏZİNİN 2023-Cİ İL ÜZRƏ FƏALİYYƏTINƏ DAİR
HESABAT

Yüklə