Fəaliyyət | Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi

2019

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə

 

Doktorantlar:

 

Həsənzadə Əkrəm Niyazi oğlu

5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə qiyabi təhsil alır.

Dissertasiya mövzusu:
“Aqrar sahədə innovasiya proseslərinin tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”
Elmi rəhbər:
i.e.d., professor Rəsul Balayev

Məmmədova Zöhrə Eldar qızı

5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə qiyabi təhsil alır

Dissertasiya mövzusu:
“Aqrar sahədə innovativ idarəetmə mexanizminin təkmilləşdirilməsi yolları”
Elmi rəhbər:
i.e.d. Vüsal Qasımlı

Muxdarova Çilənay Mətləb qızı

5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə qiyabi təhsil alır

Dissertasiya mövzusu:
“Aqrar sığorta mexanizminin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”
Elmi rəhbər:
i.e.d., professor Vahid Abbasov

Qasımlı Faiq Cavad oğlu

5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə qiyabi təhsil alır

Dissertasiya mövzusu:
Aqrar sahədə nəticəəsaslı monitorinq və qiymətləndirmə sisteminin formalaşdırılması”
Elmi rəhbər:
i.e.d., professor Rövşən Quliyev

 

Dissertantlar:

 

Əliyev Pərviz Fuad oğlu

5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə qiyabi təhsil alır

Dissertasiya mövzusu:
“Kənd təsərrüfatına dövlətin tənzimləyici təsirlərinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”
Elmi rəhbər:
i.e.d. Akif Vəliyev

Hacıyeva Səadət İntiqam qızı

5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə qiyabi təhsil alır

Dissertasiya mövzusu:
“Kənd təsərrüfatı məhsulları bazarının tənzimlənməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi”
Elmi rəhbər:
i.e.d. Ramil Hüseyn

Nağıbəyli Teymur Muxtar oğlu

5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə qiyabi təhsil alır

Dissertasiya mövzusu:
“Aqrar sahənin inkişafında dövlət-özəl tərəfdaşlığı mexanizminin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”
Elmi rəhbər:
i.e.d. Sevda Mikayılova

 

Elmlər doktoru proqramı üzrə:

 

Babayeva Vüsalə Musa qızı

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru. 5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə qiyabi təhsil alır

Dissertasiya mövzusu:
“Aqrar sahənin innovasiyalı inkişafının sürətləndirilməsinin təşkilati-iqtisadi problemləri”

Hacıyev Pərviz Yaqub oğlu

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru. 5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə qiyabi təhsil alır

Dissertasiya mövzusu:
“Azərbaycanın kənd təsərrüfatında məhsuldarlığa təsir edən parametrlərin ekonometrik təhlili və həssaslıq testlərinin müəyyənləşdirilməsi”

Quliyev Zakir Qəşəm oğlu

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru. 5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə qiyabi təhsil alır

Dissertasiya mövzusu:
“Kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı sənayesinin inkişafının iqtisadi problemləri”