Fəaliyyət | Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi

2021

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə

 

Doktorantlar:

 

Qədəşov Ayxan Arif oğlu

5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə qiyabi təhsil alır.

Dissertasiya mövzusu:
“Aqrar məhsulların ixrac mexanizminin rəqəmsal transformasiya əsasında təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”
Elmi rəhbər:
i.ü.e.d. Vusal Qasımlı

Mirzəyev Amid Əli oğlu

5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə qiyabi təhsil alır

Dissertasiya mövzusu:
“Aqrar siyasətə dair qərarların qəbulunda ictimai iştirakçılıq mexanizminin təkmilləşdirilməsi”
Elmi rəhbər:
i.ü.f.d. Firdovsi Fikrətzadə

 

Dissertantlar:

 

Məhəmmədli Məhəmmədəli Əliağa oğlu

5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə təhsil alır

Dissertasiya mövzusu:
“Kənd təsərrüfatının kredit resursları təminat sisteminin inkişaf istiqamətləri”
Elmi rəhbər:
i.ü.f.d. Vüsalə Babayeva

 

Elmlər doktoru proqramı üzrə:

 

Əbdülhəsənov Tural Tofiq oğlu

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru. 5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə qiyabi təhsil alır.

Dissertasiya mövzusu:
“Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatının istehsal resursları bazarının inkişaf problemləri”

Lətifova Esmira Nazim qızı

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru. 5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə qiyabi təhsil alır.

Dissertasiya mövzusu:
“Azərbaycanda heyvandarlığın iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi problemləri”
Elmi məsləhətçi:
i.ü.e.d., professor Rəsul Balayev

Sadıxov Ruslan Oqtay oğlu

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru. 5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə qiyabi təhsil alır.

Dissertasiya mövzusu:
“Kənd təsərrüfatında innovativ texnologiyaların tətbiqinin iqtisadi səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi problemləri”
Elmi məsləhətçi:
i.ü.e.d., professor Rövşən Quliyev