Fəaliyyət | Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi

Doktorant və dissertantlarımız

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə

Doktorantlar:

  • Mirzəyev Amid Əli oğlu
  • Qədəşov Ayxan Arif oğlu

 

Dissertantlar:

  • Məhəmmədli Məhəmmədəli Əliağa oğlu

 

Elmlər doktoru proqramı üzrə:

  • Əbdülhəsənov Tural Tofiq oğlu