Fəaliyyət | Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi

2020

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə

 

Doktorantlar:

 

Məmmədova Könül Lətif qızı

5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə qiyabi təhsil alır.

Dissertasiya mövzusu:
“Torpaqların konsolidasiyasının təşkilati-iqtisadi mexanizmlərinin formalaşdırılması”
Elmi rəhbər:
i.ü.e.d. Akif Vəliyev

Cəfərov Sarvan Elxan oğlu

5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə qiyabi təhsil alır.

Dissertasiya mövzusu:
“Kənd təsərrüfatında biznes mühitinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”
Elmi rəhbər:
i.e.d., professor Həmzə Xəlilov

Kərimov Rəşad Şəmsəddin oğlu

5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə qiyabi təhsil alır.

Dissertasiya mövzusu:
“Aqrar sahədə kiçik və orta sahibkarlıq təsərrüfatlarının ixrac potensialının artırılması yolları”
Elmi rəhbər:
i.ü.e.d., dosent Ramil Hüseyn

 

Dissertantlar:

 

Rəşidov Elçin Sabir oğlu

5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə təhsil alır

Dissertasiya mövzusu:
“Aqrar sahədə investisiya mühitinin təkmilləşdirilməsi yolları”
Elmi rəhbər:
i.ü.f.d. Bağış Əhmədov

Hüseynov İlkin Qafur oğlu

5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə təhsil alır.

Dissertasiya mövzusu:
“Azərbaycanda toxumçuluğun dəyər zənciri üzrə inkişaf istiqamətləri”
Elmi rəhbər:
i.ü.f.d. Firdovsi Fikrətzadə

Alıyev Ramil Fəxrəddin oğlu

5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə təhsil alır.

Dissertasiya mövzusu:
“Kiçik fermerlərin maliyyə resursları ilə təminatının yaxşılaşdırılması istiqamətləri”
Elmi rəhbər:
i.ü.f.d. Firdovsi Fikrətzadə

Şirin Aygün Nəriman qızı

5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə təhsil alır.

Dissertasiya mövzusu:
“Aqrar sektorun qlobal dəyər zəncirinə inteqrasiyasının sürətləndirilməsi mexanizmləri (fındıq məhsulu timsalında)”
Elmi rəhbər:
i.ü.e.d., dosent Ramil Hüseyn

 

Elmlər doktoru proqramı üzrə:

Hüseynov Təhmasib Faiq oğlu

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru. 5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə qiyabi təhsil alır.

Dissertasiya mövzusu:
“Kənd təsərrüfatında dayanıqlı inkişafın dövlət tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”
Elmi məsləhətçi:
i.e.d., professor Həmzə Xəlilov

Məmmədova Müşfiqə Əjdər qızı

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru. 5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə qiyabi təhsil alır.

Dissertasiya mövzusu:
“Aqrar sahədə bazar infrastrukturunun inkişafının təşkilati-iqtisadi problemləri”