Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
tabeliyində Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinə
2019-cu il üçün doktorant  və dissertant hazırlığı üzrə təsdiq edilmiş
QƏBUL PLANI

(Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 04 dekabr 2019-cu il tarixli 737 s saylı Sərəncamı)

 

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə

Elmlər doktoru proqramı üzrə

Doktoranturaya:

Dissertanturaya:

Doktoranturaya:

Büdcə hesabına –

         Əyani – 1 yer

         Qiyabi – 2 yer

Cəmi: 3 yer

Ödənişli əsaslarla -

         Əyani – 1 yer

         Qiyabi – 3 yer

Cəmi: 4 yer

Büdcə hesabına –

          2 yer

Ödənişli əsaslarla –

          3 yer

Cəmi: 5 yer

Büdcə hesabına -

          Qiyabi – 1 yer

Ödənişli əsaslarla -

          Qiyabi – 2 yer

Cəmi: 3 yer

ATM üzrə cəmi:

                                                  15 yer