Fəaliyyət | Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi

2022

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə

 

Doktorantlar:

 

Həsənov Cavid Məmməd oğlu

5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə qiyabi təhsil alır.

Dissertasiya mövzusu:
“Azərbaycanda narçılıq sahəsinin dəyər zənciri üzrə inkişaf mexanizmləri- nin təkmilləşdirilməsi”
Elmi rəhbər:
i.ü.f.d. Firdovsi Fikrətzadə

Axundov Yusif Məmmədağa oğlu

5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə qiyabi təhsil alır.

Dissertasiya mövzusu:
“Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə ixracın strukturunun təkmilləşdirilməsi”
Elmi rəhbər:
i.e.d., professor Həmzə Xəlilov

Qafarlı Xaliq Əbülfəz oğlu

5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə əyani təhsil alır.

Dissertasiya mövzusu:
“Azərbaycanda aqrar sığorta sisteminin təkmilləşdirilməsi”
Elmi rəhbər:
i.ü.e.d. Akif Vəliyev

Səfərov Cəlal Nəsimi oğlu

5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə qiyabi təhsil alır.

Dissertasiya mövzusu:
“Azərbaycanın regionlarında kənd təsərrüfatı bazarlarının inkişaf istiqamətləri”
Elmi rəhbər:
i.ü.f.d. Eldar Quliyev

Səfərova Sona Balaqardaş qızı

5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə qiyabi təhsil alır.

Dissertasiya mövzusu:
“Aqrar sahədə bazar infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”
Elmi rəhbər:
i.ü.f.d. Müşfiqə Məmmədova

 

 

Dissertantlar:

 

Valehzadə Ühəyna Əlövsər qızı

5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə təhsil alır.

Dissertasiya mövzusu:
“Üzümçülük və şərabçılıq klasterlərinin inkişafı məsələləri”
Elmi rəhbər:
i.ü.f.d. Namiq Şalbuzov

Əsədov Rövşən Allahverdi oğlu

5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə təhsil alır.

Dissertasiya mövzusu:
“Azərbaycanda “yaşıl kənd təsərrüfatı”nın inkişafının prioritet istiqamətləri”
Elmi rəhbər:
i.ü.e.d., dosent Ramil Hüseyn

 

Elmlər doktoru proqramı üzrə:

 

Əhmədzadə Emin Nemət oğlu

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru. 5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə qiyabi təhsil alır.

Dissertasiya mövzusu:
“Kənd təsərrüfatı məhsullarının dəyər zəncirlərinin enerji səmərəliliyi əsasında inkişaf problemləri”

Abbasov Rasim Cavan oğlu

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru. 5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə qiyabi təhsil alır.

Dissertasiya mövzusu:
“Torpaq münasibətlərinin tənzimlənməsinin iqtisadi problemləri”
Elmi məsləhətçi:
i.ü.e.d., Akif Vəliyev