Fəaliyyət | Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi

2024

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyində
Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin Elmi Şurasının
23 noyabr 2023-cü il tarixli iclasının qərarı ilə təsdiq edilmişdir

 

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin 2024-ci il üzrə İş Planı

 

 • Tədbirin adı
  Məsul şəxs
  İcraçılar
  Son icra tarixi
 • I. ELMİ-TƏDQİQAT FƏALİYYƏTİ
 • 1.1. “Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişaf problemləri” üzrə elmi-tədqiqat mövzuları
 • 1.1.1.
  Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı sahəsində artıma təsir edən faktorların ekonometrik qiymətləndirilməsi (II Mərhələ)
  Dekabr
 • 1.1.2.
  Kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə iqlim-həssas investisiya siyasətinin formalaşdırılması
  Dekabr
 • 1.1.3.
  Müasir dövrdə kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə əmək bazarının inkişafı xüsusiyyətlərinin tədqiqi (II Mərhələ)
  İyun
 • 1.2. “Azərbaycan Respublikasında aqrobiznes mühitinin təkmilləşdirilməsi problemləri” üzrə elmi-tədqiqat mövzuları
 • 1.2.1.
  Kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə qiymət siyasətinin təkmilləşdirilməsi (II Mərhələ)
  İyun
 • 1.2.2.
  Kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə investisiya qoyuluşunun stimullaşdırılması
  Dekabr
 • II. MƏLUMAT BAZALARININ YARADILMASI, ANALİTİKA, MONİTORİNQ VƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ FƏALİYYƏTİ
 • 2.1. Diaqnostika, təhlil və proqnozlaşdırma
 • 2.1.1.
  Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı sənayesi sahələri üzrə vergi-gömrük tənzimlənməsinin dəyər zənciri üzrə təkmilləşdirilməsinə dair təkliflərin və müvafiq qanunvericiliyə dəyişiklik layihələrinin maliyyə-iqtisadi əsaslandırmalarının hazırlanması
  İl ərzində
 • 2.1.2.
  Aqrar subsidiya mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflərin və müvafiq qanunvericiliyə dəyişiklik layihələrinin maliyyə-iqtisadi əsaslandırmalarının hazırlanması
  İl ərzində
 • 2.1.3.
  AGMEMOD və GTAP modeli əsasında aqrar sahənin baza göstəriciləri üzrə proqnozların verilməsi
  Dekabr
 • 2.1.4.
  Fermerlərin toxumdan istifadə məsələləri üzrə diaqnostikanın aparılması
  Aprel
 • 2.1.5.
  Kartofçuluq sahəsi üzrə diaqnostikanın aparılması
  İyul
 • 2.1.6.
  Süd emalı sahəsi üzrə diaqnostikanın aparılması
  Oktyabr
 • 2.1.7.
  Ət emalı sahəsi üzrə diaqnostikanın aparılması
  Noyabr
 • 2.1.8.
  Orqanik kənd təsərrüfatının inkişafı üzrə təkliflərin hazırlanması
  Dekabr
 • 2.1.9.
  Kənd təsərrüfatının alt-sahələrinin göstəriciləri, o cümlədən xarici ticarət üzrə statistik məlumatların hazırlanması
  İl ərzində
 • 2.2. Monitorinq və qiymətləndirmə
 • 2.2.1.
  Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı sahələrinin inkişafı üzrə müvafiq siyasət sənədlərinə dair hesabatların hazırlanması
  Dekabr
 • 2.2.2.
  Fermer Təsərrüfatları Məlumatlarının Monitorinqi Sistemi çərçivəsində sorğuların keçirilməsi
  Noyabr
 • 2.2.3.
  Fermerlərin məhsul bazarına çıxışına və istehsal resurslarının əlyetərliliyinə dair monitorinqin aparılması və hesabatın hazırlanması
  Yanvar
 • 2.2.4.
  Buğda istehsalı, satışı və saxlanılması üzrə fermerlər arasında sorğuların keçirilməsi
  Dekabr
 • 2.3. İlkin texniki-iqtisadi əsaslandırmaların və investisiya layihələrinin hazırlanması
 • 2.3.1.
  İntensiv fermaların yaradılması üzrə ilkin texniki-iqtisadi əsaslandırmaların hazırlanması
  İl ərzində
 • 2.3.2.
  Meyvə-tərəvəz məhsullarının emalı müəssisələrinin yaradılması üzrə ilkin texniki-iqtisadi əsaslandırmaların hazırlanması
  İl ərzində
 • 2.3.3.
  Orqanik kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı üzrə ilkin texniki-iqtisadi əsaslandırmaların hazırlanması
  İl ərzində
 • 2.3.4.
  İntensiv və superintensiv meyvə bağlarının salınması üzrə ilkin texniki-iqtisadi əsaslandırmaların hazırlanması
  İl ərzində
 • 2.3.5.
  Toxumçuluq sahələri üzrə ilkin texniki-iqtisadi əsaslandırmaların hazırlanması
  İl ərzində
 • 2.4. Məlumat bazalarının yaradılması
 • 2.4.1.
  Müxtəlif regionlar və sahələr üzrə ixtisaslaşma xəritələrinin hazırlanması
  İl ərzində
 • 2.4.2.
  Kənd Təsərrüfatı Məhsulları üzrə Qiymət İnformasiya Sisteminin - aqrarbazar.az portalının fəaliyyətinin təmin edilməsi
  İl ərzində
 • 2.4.3.
  azagroinvest.az portalına sahə hesabatları üzrə məlumatların daxil edilməsi
  İl ərzində
 • 2.4.4.
  agrodata.az statistika portalının strukturunun və axtarış sisteminin yenilənməsi
  İl ərzində
 • 2.5. Nəşrlər və informativ materialların hazırlanması
 • 2.5.1.
  “Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı” elmi-praktiki jurnalının nəşr olunması və müvafiq elektron bazalara inteqrasiyası agroeconomics.az
  İl ərzində
 • 2.5.2.
  Azərbaycan və ingilis dillərində “Kənd təsərrüfatı” (Agriculture in Azerbaijan) Aylıq İnformasiya Bülleteninin hazırlanması və Mərkəzin saytında yerləşdirilməsi
  Hər ay
 • 2.5.3.
  Kənd təsərrüfatının bütün sahələri və alt-sahələri üzrə arayışların hazırlanması və Mərkəzin saytında yerləşdirilməsi
  İl ərzində
 • 2.5.4.
  “Kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları üzrə dünya bazar konyukturasına dair Qısa İcmal”ın hazırlanması və Mərkəzin saytında yerləşdirilməsi
  Hər ay