Fəaliyyət | Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi

2023

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə

 

Doktorantlar:

 

Əliyev Hasil Vahid oğlu

5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə qiyabi təhsil alır.

Dissertasiya mövzusu:
“Aqrar sahədə vergi tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi”
Elmi rəhbər:
i.ü.f.d. Firdovsi Fikrətzadə

Bayramov Anar Vidadi oğlu

5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə qiyabi təhsil alır.

Dissertasiya mövzusu:
“Kənd təsərrüfatı məhsulları bazarında rəqabət mühitinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”
Elmi rəhbər:
i.e.d., professor Həmzə Xəlilov

 

Elmlər doktoru proqramı üzrə:

Mikayılova Nurəngiz Yanvar qızı

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru. 5312.01 - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə qiyabi təhsil alır.

Dissertasiya mövzusu:
“Aqrar sahədə istehsalın rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi problemləri”
Elmi məsləhətçi:
i.ü.e.d., dosent Ramil Hüseyn