Fəaliyyət | Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi

Doktorantura pilləsində təhsil

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi kənd təsərrüfatı iqtisadiyyatı və aqrar siyasət məsələləri üzrə yüksək ixtisaslı kadrların hazırlığı üzrə təhsil proqramına malikdir. Bu proqram üzrə siyasətimizin əsasını yüksək bilik, müasir tədqiqat üsullarının öyrənilməsi və yerli şəraitdə tətbiqi, çevik, qarşıya qoyulmuş problemləri həll etmək bacarıqları olan tədqiqatçı mütəxəssislərin hazırlığı təşkil edir. 

Hazırda Mərkəzdə kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru proqramları həyata keçirilir və bu proqramlar üzrə yüksək ixtisaslı kadrlar hazırlanır. 

Doktorantura pilləsində təhsil əyani və qiyabi formalarda aparılır. Hazırlıq prosesində dissertasiya mövzuları müəyyən edilir, doktorantlara dissertasiyaları yüksək peşəkarlıqla yerinə yetirmələri üçün müvafiq təlimatlar və metodiki dəstək verilir, mütəmadi olaraq müzakirələr keçirilir və fəaliyyətləri dəyərləndirilir.
 

 

AQRAR TƏDQİQATLAR MƏRKƏZİNİN DOKTORANTURA VƏ DİSSERTANTURA HAZIRLIĞI ÜZRƏ
5312.01 – SAHƏ İQTİSADİYYATI İXTİSASINA

QƏBUL ELAN EDİLİR

2019-cu il üçün doktorant və dissertant hazırlığı üzrə təsdiq edilmiş
QƏBUL PLANI, QƏBUL QAYDALARI
QƏBUL ÜÇÜN TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR

Ətraflı

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə ixtisas fənnindən doktoranturaya qəbul üçün
İMTAHAN SUALLARI

Ətraflı

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə fəlsəfə fənnindən doktoranturaya qəbul üçün
İMTAHAN SUALLARI

Ətraflı

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə doktoranturaya qəbul üçün xarici dil imtahanının
TƏXMİNİ STRUKTURU

Ətraflı