Yeniliklər | Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi

Tədbirlər

Noyabrın 15-də Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin “Aqrar Tədqiqatçıların Müzakirə Platforması”nın (ATM Platforması) növbəti təqdimatı ...

Ətraflı

Oktyabrın 15-də Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin “Aqrar Tədqiqatçıların Müzakirə Platforması”nın (ATM Platforması) ilk təqdimatı ...

Ətraflı