Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi

Məhsullar

Image
Aylıq informasiya bülletenləri
Image
Dünya bazarı konyukturası
Image
Elmi tədqiqat işləri

2019 Azərbaycanın ...

Ətraflı
Image
Analitik materiallar
Image
Nəşrlər

Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı Elmi-praktiki jurnal № 1 ...

Ətraflı