Məhsullar

Nəşrlər

Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı

Elmi-praktiki jurnal

Image

№ 1 (31)

Image

№ 2 (32)