Nəşrlər

2020

Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı

Elmi-praktiki jurnal

№4 (34)

№4 (34)

№3 (33)

№3 (33)

№2 (32)

№2 (32)

№1 (31)

№1 (31)