Nəşrlər

2021

Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı

Elmi-praktiki jurnal

№2 (36)

№2 (36)

№1 (35)

№1 (35)