Nəşrlər

2022

Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı

Elmi-praktiki jurnal