Nəşrlər

2022

Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı

Elmi-praktiki jurnal

№4 (42)

№4 (42)

№3 (41)

№3 (41)

№2 (40)

№2 (40)

№1 (39)

№1 (39)