Nəşrlər

2023

Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı

Elmi-praktiki jurnal

№2 (44)

№2 (44)

№1 (43)

№1 (43)