Suvarma qrafikini imzalayan kənd təsərrüfatı məhsulları
istehsalçılarının və əkin sahələrinin sayı

Əkin Sahələri (sayla)

  • 236667

Fiziki şəxslər

  • 99307

Hüquqi şəxslər

  • 317

Məlumat təqdim etmiş rayonlar

  • 33

Məlumat təqdim etmiş kəndlər

  • 979